Cerkev svetega Petra

Prvi zgodovinski zapis o cerkvi izhaja iz leta 1256, največja znamenitost cerkve je nedvomno kip matere božje z detetom iz leta 1320.

Prvi zgodovinski zapis o cerkvi izhaja iz leta 1256 in priča o tem, da je v tistem času pripadala Stiškemu samostanu. Leta 1783 je cesar Jožef II. razpustil Stiški samostan, župnija Sv. Petra pa je postala samostojna stavba cerkve je bila postavljena v romanskem slogu, v poznem gotskem obdobju pa so jo povečali za osrednji prezbiterij in zvonik. V drugi polovici 18. stoletja so cerkev barokizirali in ji prizidali roženvensko kapelo. Ko so v letu 1826 v Novem kloštru samostansko cerkev podrli, je župnijska cerkev Sv. Petra dobila še veliki oltar iz leta 1750 ter znameniti kip Matere božje z detetom iz leta 1320. Leta 1860 je prenovljeno cerkev posvetil škof Anton Martin Slomšek. Zadnje večje spemembe v cerkvi, podaljšan prezbiterij, dozidana zakristija in nov kamniti oltar, so bile dokončane leta 1913. Najnovejša pridobitev v cerkvi so prekrasne nove orgle, ki so jih postavili leta 1998.

Znameniti kip matere božje z detetom

Največja znamenitost cerkve je nedvomno kip matere božje z detetom iz leta 1320, ki je prišel v župnijsko cerkev iz sosednjega Novega Kloštra. Marija sedi in v levem naročju drži dete, ki ima v rokah goloba. Kip predstavlja višek gotske umetnosti in spada med najlepše gotske kipe na Slovenskem. Ta znameniti kip je bil pred leti razstavljen celo v francoskem Louvru.

Bogate poslikave

Notrajnost cerkve je bogato poslikana, za kar je v veliki večini zaslužen Jakob Brollo, ki je leta 1893 poslikal staro ladjo, kapele in podaljšek. Slike v prezbiteriju so iz leta 1913 in so delo Osvelda Biertija, ki je slike Jakoba Brolle tudi nekoliko popravil, saj so bile ob prezidavi poškodovane. Cerkev krasi tudi zelo zanimiv reliefni Križev pot iz leta 1924, ki se razprostira vzdolž cerkve.

Oglejte si panoramski posnetek cerkve Sv. Petra s kipom matere božje

Naslov:
Rimska cesta 37
Šempeter v Savinjski dolini

Telefon:
+386 3 703 34 70

E-mail:
zu.sempeter@rkc.si

Ogled

Cerkev in znameniti kip si lahko ogledate v obratovalnem času Rimske nekropole, kamor vas na željo popeljejo vodniki. Za ogled se dogovorite tudi po telefonu:

Turistično društvo Šempeter
+386 3 70 02 056

Župnijski urad Sv. Peter
+386 3 70 33 470

Delovni čas

vsak dan po maši