Pozdrav jeseni pri jami Pekel

Vsako leto ob svetovnem dnevu turizma vsa društva v kraju, lokalna skupnost in vzgojno- izobraževalne ustanove pristopijo k izvedbi  prireditve z naslovom POZDRAV JESENI PRI JAMI PEKEL. Prireditev je zadnjo nedeljo v mesecu septembru.  Namen prireditve je medsebojno povezovanje in promocija bogate naravne dediščine kraja. Prireditev odvija na prostoru pred jamo Pekel.  Izvajajo se orientacijski  sprehodi po gozdni učni poti, iskanje zaklada, otroške delavnice, zabavne igre, bogata kulinarika…ob koncu pa prav poseben sprehod skozi jamo Pekel brez prižiganja električnih luči, le z naglavnimi svetilkami