Pogoji uporabe spletne strani

Uporabniki spletne strani Turističnega društva Šempeter, ki je dostopna na spletni domeni http://td-sempeter.si/, se zavezujejo, da bodo storitve spletne strani uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Kraja spletnih vsebin

Povzemanje in citiranje

Spletna stran Turističnega društva Šempeter vsebuje zaščitene tekstovne, slikovne in druge vsebine. Vsaka nedovoljena uporaba spletnih vsebin se opredeljujejo kot kraja intelektualne lastnine. Zato si pridržujemo pravico do zaščite vseh informacij na spletni strani http://td-sempeter.si/. Prepovedujemo kakršnokoli kopiranje in povzemanje vsebin iz spletne strani brez navedbe avtorjev. Vsebine lahko povzemate in citirate le na spodaj naveden način:

Turistično društvo Šempeter. 2008. Naslov vsebine.. Dostopno prek: http://td-sempeter.si/ (datum dostopa do vsebine).

Logotip in slogan

Poleg logotipa TD Šempeter in slogana »Raziščite mesto velikih zakladov« je zaščiten tudi design spletne strani. Vsaka uporaba kateregakoli izmed naštetih elementov spletne strani je prepovedana.

Za kakršnokoli vprašanje se obrnite na info@td-sempeter.si.

Povezave na druge spletne strani

Spletna stran http://td-sempeter.si/ vsebuje tudi povezave na druge spletne strani. Ker je naša spletna stran le posrednik povezave na drugo spletno stran, te spletne strani ne nadzorujemo in zato odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ne prevzemamo.

Sprememba pogojev uporabe

Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli spremenimo pogoje uporabe spletne strani, če menimo, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani.