Volilni občni zbor društva

Vabilo

Turistični društvo Šempeter v Savinjski dolini vabi na volilni občni zbor, ki bo
 v sredo, 16. februarja 2011, ob 18. uri, v prostorih
gostišča Rimljan

 

DNEVNI RED občnega zbora:

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov občnega zbora

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Poročila: predsednika, turističnega krožka na OŠ, nadzornega odbora

4. Ustanovitev odbora Turističnega podmladka

5. Volitve članov UO, NO in ČR ter njihove predsednike

6. Predlog programa dela za TD Šempeter za leto 2011

7. Razprava o poročilih in programu

8. Podelitev priznanj Turističnega društva Šempeter

9. Podelitev priznanj v okviru projekta “Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt in objekt sakralne in druge vsebine v KS Šempeter za leto 2010”

10. Razno

Na OZ boste člani lahko tudi poravnali letno članarino.

Pridružite se nam, veseli bomo Vaše prisotnosti!

Upravni odbor

Turističnega društva Šempeter