Volilni letni občni zbor

10. marca
smo se člani turističnega društva zbrali v domu PGD Šempeter na rednem letnem
občnem zboru, letos tudi volilnem. 
Sprejeta sta bila poročilo o delu za leto 2014 in načrt za leto 2015, ki
ju je predstavila predsednica društva Ivica Čretnik.

Podeljena so
bila priznanja v okviru projekta »Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt 2014«,
zahvale podpornikom društva in priznanja članom društva za večletno prizadevno
delo. 
Golavšek Branko, Volpe
Marjan in 
Žnidar Jože pa so postali častni člani društva. 

Izvoljeni so
bili upravni organi društva:

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA:

 1. 
Ačkun Rosvita

 2. 
Čretnik Ivica – predsednica

 3. 
Čop-Sedminek Darja

 4. 
Jelen Cvetka

 5. 
Lukanc Mojca

 6. 
Narat Lucija

 7. 
Ojsteršek Brigita

 8. 
Potočnik Majda

 9. 
Škafer Jože

10. Vočko
Egon

11.
Žnidarčič Petra

 

NADZORNI ODBOR:

1. Lužar
Ivana

2. Randl
Jože – predsednik

3. Vočko
Metka

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

1.
Ašenberger Nina – predsednica

2. Gmajner
Edi

3. Randl
Miha

 

V okviru projekta NAJLEPŠA HIŠA,
KMETIJA, POSLOVNI OBJEKT 2014  so priznanja
prejeli

1.  
Za lepo urejene hiše:

Družina Majde in Viljema Ograjenšek,
Podlog 3

Družina Darinke in Danijela Ograjenšek,
Podlog 3b

Družini Randl, Ob rimski
nekropoli 28

Družini Svet in Jelen, Ob rimski nekropoli 16

2.   Za lepo urejene kmetijo:    

Družina Črepinšek, Zgornje Grušovlje 22

3.   Za lepo urejen poslovni objekt:      

Hrnčič Tomaž
s.p., Podlog 51

4.   Za lepo urejene hiše in okolico:     

Prebivalci Sončne
ulice v Šempetru

5.   Za lepo in izvirno popestritev okolice:     

Družina Sirše, Cesta na Roje 7

 

 

(prejemniki priznanj v projektu Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt 2014)

 

(novoizvoljeni člani upravnih organov društva) 

 

  

(častni člani) 

 

  

(člani društva – prejemniki srebrnih plakjet) 

 

  

(člani društva – prekmniki bronastih plaket)

 

Še neka utrinkov z občnega zbora:

  

 

Avtor fotografij Darko Naraglav