Večer z glasbeno šolo v Rimski nekropoli

S tem žlahtnim večerom smo otvorili niz prireditev v čast našemu Šempetru.

Pred vhodom v nekropolo sta goste sprejeli navihani rimljanki…

navihani rimljanki

Pričakovanje se je pričelo stopnjevati….

prireditev

In potem nas je citrarski orkester Žalske glasbene šole Risto Savina popeljal na popotovanje po različnih državah, obdobjih in glasbenih stilih…

citrarski orkester2

Zagotovo pri citrah ne moremo mimo dveh stvari:

1.Slovenskega filma: Cvetje v jeseni, kjer so citre dobile svojo razsežnost v skorajda že ponarodeli melodiji Cvetje v jeseni in Tretji človek.

2.Ter Šempetranki, ki s svojo ljubeznijo do citer navdušuje mnoge mlade – to je seveda gospa Cita Galič, ki je obogatila naš večer kot posebna gostja.

Cita Galič

Preživeli smo časroben večer v Rimski nekropoli.