Vabilo na volilni občni zbor

Vabljeni na volilni občni zbor, ki bo v  torek, 12. marca  2019, ob 18. uri, v prostorih PGD Šempeter.

Dnevni red

1.  Otvoritev in pozdrav

2.  Izvolitev organov volilnega občnega zbora

3.  Poročila o delu društva v letu 2018:delo društva-

-delo podmladka v vrtcu, na šoli in mladih

-poročilo nadzornega odbora

-poročilo verifikacijske komisije

4.  Razprava po poročilih in potrditev dokumentov

5.  Razrešnica dosedanjih organov društva in volitve novih organov

6.  Predstavitev programa dela društva in finančnega plana za leto 2019

7.  Podelitev društvenih priznanj in priznanj TZS  

8.  Podelitev priznanj po projektu Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt…

9.  Beseda gostov

10. Razno

Pričakujemo vas!

Ob zaključku občnega zbora sledi prijetno druženje.

                                                        Upravni odbor TD Šempeter