Vabilo na redni letni občni zbor TD Šempeter

S p o š t o v a n i  !  

Vabimo Vas na redni letni občni zbor, ki bo v sredo, 29. februarja 2012, ob 18.uri,v prostorih gasilskega doma Šempeter  

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov 

2.  Poročilo verifikacijske komisije

3.  Poročila:· o delu društva v letu 2011·        o delu mladih v kraju za leto 2011·        poročilo nadzornega odbora

4.  Razprava po poročilih

5.  Program dela TD in finančni plan za  leto 20126.  Podelitev priznanj za »Najlepšo hišo, kmetijo, poslovni objekt v KS     Šempeter za leto 2011«

6. Razno

 

Po končanem uradnem delu bomo v sproščenem klepetu nadaljevali naše druženje.  

 

Vljudno vabljeni

Upravni odbor TD Šempeter