Ureditev odvodnjavanja pred jamo Pekel

23. novembra dan so pridni fantje – prostovoljci TD Šempeter zagrizli v zelo težko delo. Pred jamo Pekel so vkopali cevi po katerih bo odtekala voda iz streh lesenih turističnih objektov. S tem so preprečili odvečno izpiranje peska. Brez pomoči Dušanovega bagra seveda ne gre – še vedno pa so glavne pridne roke članov.