Šempeter med najlepšimi

Turistična zveza Slovenije vsako leto organizira tekmovanje
v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna. V tekmovanju se pomerijo številni
kraji in drugi sodelujoči – z osrednjim poslanstvom: urejanja in ohranjanja
okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja. 

Na slavnostni prireditvi, ki je bila v torek, 14. oktobra,
na Dnevih slovenskega turizma v Portorožu, sta priznanji prejela Galicija in
Šempeter. Galicija je osvojila 1. mesto v kategoriji »Vaška jedra«, Šempeter pa
3. mesto v kategoriji »Izletniški kraj do 2000 prebivalcev«. 

Priznanje za urejenost je bilo podeljeno tudi Gasilskemu
domu na Ponikvi.

Posebne nagrade za dolgoletno prizadevno delo so prejeli
prostovoljci – člani Turističnih društev Šempeter in Petrovče: Jože Žnidar,
Brane Golavšek, Marjan Volpe, Jože Stepišnik in Marjeta Grobler.