Še ena čistila akcija…

Skozi celo leto pridni člani – prostovoljci Turističnega društva Šempeter s svojim delom skrbijo, da so objekti v upravljanju društva lepi in vabljivi za obiskovalce.  Da Rimska nekropola zažari pa je potrebno veliko pridnih rok in opravljenih ur.

Takole se vedno radi lotijo dela, nasmejani in polni energije!