Reklama Svit

V jami Pekel je bila na delu posebna snemalna ekipa, ki se je odločila posneti spot za državni preventivni zdravstveni program Svit. Glavno vlogo v spotu ima vrhunski alpinist Viki Grošelj, ki je promotor programa Svit. Ker je jama s svojimi rovi lahko  nekakšna prispodaba črevesja, so jo tudi izbrali za spot.

svit3

Opremo so posodili preboldski jamarji, namestili vrv iz zgornje v spodnjo etažo jame in omogočili spust v globino.

svit2
Delo ekipe je budno spremljala Marjeta Keršič Svetel, zaposlena v državnem preventivnem zdravstvenem programu Svit.
svit1
V turističnem društvu Šempeter smo veseli, da so za snemanje spota izbrali ravno jamo Pekel, saj je to pomembna promocija za našo jamo in Spodnjo Savinjsko dolino.