Redni letni občni zbor društva

V sredo, 24. februarja 2010, je potekal občni zbor Turističnega društva Šempeter.

Predsednik društva g. Jože Randl je podal poročilo o preteklem letu, ter predstavil dolgoročne in kratkoročne plane za turizem naše skupnosti.

Predsednik drustva

Ga. Metka Vočko je podala pregled finančnega poročila za preteklo leto. Ugotovljeno je bilo, da se svetovna gospodarska kriza odraža tudi na področju turizma.

Predsednica NO

Podeljena so bila priznanja za najlepšo hišo, kmetijo, poslovni objekt in najlepši detajl sakralne vsebine.

Nagrajenci so:

– v kategoriji najlepša hiša so enakovredne nagrade prejeli naslednji

hiša družine Kodra iz Šempetra, hiša družine Lužar – Verzelak (Podlog) in hiša družine Kopriva iz Grč,

 – v kategoriji najlepša kmetija pa sta se izkazali naslednji dve družini:    

Piklnovi iz Zgornjih Roj in Tomanovi iz Podloga,

– nagrado za najlepši poslovno- stanovanjski objekt je prejela

družina Dobrac Zgornje Roje,

– za nejlepši detajl sakralne vsebine pa so prejele prizadevne domačinke iz naselja Grče nad jamo Pekel, kajti njihova kapelica je res prečudovita.

NAGRAJENCI

NAGRADA

Zaključek je potekal, kot se za take stvari spodobi – ob jedači, kapljici rujnega in prijetnem klepetu.

publika