Promocijske predstavitve v poletnih mesecih

V poletnih mesecih smo s promocijo sodelovali na različnih prireditvah in sejmih.

Kot Rimljani smo se 13. avgusta predstavili v Braslovčah na hmeljarskem likofu.  V okviru pohoda po hmeljski poti, 26. avgusta, smo pohodnike osvežili na stojnici pred vhodom v Rimsko nekropolo in jim omogočili gratis ogled arheološkega parka. V času  mednarodnega obrtnega sejma v Celju, 13. septembra pa s predstavitijo jame Pekel.