Postavitev velikega panoja ob AC

V zadnjih dneh meseca marca 2010, smo pristopili k postavitvi velikega oglasnega panoja ob AC.

Ideja o postavitvi panoja je prišla na podlagi razpisa Evropskega sklada za razvoj podeželja.

S pomočjo Razvojne Agencije Savinja iz Žalca smo se poleti preteklega leta uspešno prijavili na razpis in prejeli odobrena sredstva v višini 2.471 €. Ostali oz. pretežni del financiranja postavitve pa je potekal z aktivno pomočjo Občine Žalec, Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec in vložkom prostovoljnega dela članov društva.

S tem panojem želimo povabiti tranzitne goste naj skrenejo iz avtoceste na ogled kulturnih in naravnih znamenitosti Spodnje Savinjske doline.

pano ob AC

Vsebina oglasnega panoja se bo menjala. Trenutno se na njem nahaja povabilo na ogled Rimske nekropole – edinstvenega antičnega spomenika na slovenskem.

Tako že v letošnji turistični sezoni pričakujemo povečano število obiskovalcev naravnih in kulturnih znamenitosti: jame Pekel, Rimske nekropole, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu, ogled mestnega jedra Žalca, ribnika Vrbje

Na ta način želimo gostom pokazati, da je dolina zelenega zlata vredna ogleda in  zanimiva turistična destinacija.

Logotip novi LAS

logotip LAS