Polepšali smo našo okolico

Mesec maj je mesec ljubezni in rož

Tega se zavedamo tudi v našem društvu. Za ljubezem poskrbimo sami, za rožice pa skupaj, tako da vsako leto na novo zasadimo cvetlične stolpe, ki krasijo parkirišče in vhod Rimske nekropole.

Ob tem iskrena hvala Občini Žalec za cvetje in zemljo, članicam in članom pa za pridno delo.