Po hmeljski poti tudi v Šempeter

12. pohod po hmeljski poti
v organizaciji ZKŠT Žalec s startom pred Ekomuzejem hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije v Žalcu je privabil številne pohodnike iz vse Slovenije. 352
pohodnikov je prehodilo 14 km dolgo pot, ki je ravninska, speljana med
hmeljišči in mimo turističnih zanimivosti Občine Žalec (Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije, Dvorec Novo Celje, krajinski park Ribnik Vrbje, Rimska
nekropola).

Pohodnike so na startu
pozdravili župan Občine Žalec Janko Kos, hmeljarski starešina Janko Ivan Bizjak
in hmeljarska princesa Barbara Bosnar. Ob poti smo za udeležence pripravili
okrepčila člani turističnih društev Petrovče, Vrba Vrbje in Šempeter. V
Šempetru so si nekateri tudi ogledali Rimsko nekropolo. Na cilju so članice Etnološkega
društva Hmeljarska vas prikazale obiranje hmelja na star način,  običaje v hmeljišču in šaljive igre.  Pohodnike je čakala malica in pijača, na
stojnicah tudi predstavitev turističnih znamenitosti sosednjih občin – Občin Polzela
in Vransko. Predstavilo se je Turistično društvo Žalec, spoznali in pokusili so
lahko nekaj izdelkov blagovne znamke Zeleno zlato (marmelade, čaji, testenine …
– Jasmina Pepel ) in pecivo Društva podeželskih žena Občine Žalec.

 

Fotografije: TD Šempeter
in Tone Tavčer

Pohod14-1 

Pohod14-2 

Pohod14-3

Pohod14-4 

Pohod14-5

Pohod14-6

Pohod14-8 

Pohod14-7