Ocenjevanje družinskih jaslic v Šempetru

Prvič smo izvedli ocenjevanje družinskih jaslic Šempetranov.

 

V sodelovanju s Turističnim društvom, Župnijskim uradom in Krajevno skupnostjo Šempeter je v božično-novoletnem času potekal izbor najlepših družinskih jaslic.
Na svoje domove nas je povabilo kar nekaj družin in dovolilo, da svoje jaslice pokažejo širši javnosti.

Zaključek akcije z razstavo fotografij sodelujočih jaslic in  razglasitvijo najlepših, je bil na svečnico, 2. februarja 2010, ob 18.30 uri v veroučni učilnici Župnijskega urada Šempeter. Ob tem je bil tudi krajši kulturni program, s predstavitvijo filma, ki je bil posnet na deseti, jubilejni prireditvi Božična skrivnost v jami Pekel, 25. in 26. decembra 2009. Obisk zaključne prireditve je bil presenetljivo zelo odmeven, kar nam je vzpodbuda za naprej, saj v prihodnje želimo z ogledi in izborom jaslic nadaljevati.

Najlepše družinske jaslice po izboru komisije:

jaslice družine UDRIH:

jaslice družine LOČIČNIK:  

in jaslice NOVAK Katje in Ane: