OBČNI ZBOR DRUŠTVA – VABILO

 

 

 

V A B I L O

 

 

 

Vabimo vas na redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 10. marca 2016, ob 18. uri v  domu PGD Šempeter (Ob rimski nekropoli 1, 3311 Šempeter).

 

 

DNEVNI  RED:

 

     1.  Otvoritev
in pozdrav

 

2.  Izvolitev organov občnega
zbora

            

3.  Poročila o delovanju društva
v letu 2015:

              

                 a) poročilo upravnega odbora o
delu društva,

                 b) poročila: podmladka v
vrtcu, pomladka v šoli in mladih 

                 c) poročilo nadzornega odbora
društva,

                 d) poročilo verifikacijske
komisije.

 

4.  Razprava po poročilih in
potrditev dokumentov

 

5.  Predstavitev
programa dela društva in finančnega plana 2016 

 

 6.  Podelitev priznanj Najlepša hiša, kmetija, poslovni
objekt…

 

7.  Beseda gostov

 

8.  Razno

 

Na občnem zboru
pričakujemo Vašo udeležbo.

Uradnemu delu sledi prijetno
druženje.

 

 

                                                                
  

                                                        
Upravni odbor TD
Šempeter