Občni zbor s podelitvijo priznanj

13. marca smo se člani turističnega društva zbrali v domu PGD Šempeter na rednem letnem občnem zboru.  Sprejeta sta bila poročilo o delu za leto 2013 in načrt za leto 2014, ki ju je predstavila predsednica društva Ivica Čretnik.

Ta je skupaj s Francem Špeglom podelila priznanja TZS, ki so jih prejeli: Edi Gmajner, Zlatka Koren, Ivana Lužar, Milica Volpe in Martin Zagoričnik (bronast znak TZS), Rosvita  Ačkun, Franc Čretnik, Cvetka Jelen, Zvone Lužar, Majda Potočnik in Jože Randl (srebrni znak TZS) ter Metka Vočko (zlati znak TZS).

Podeljena so bila priznanja v okviru projekta »Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt 2013«: družini Pogačar v Šempetru, Mariji in Zvonetu Štante v Kalah ter Tanji in Darku Volk v Šempetru (kategorija hiše); kmetiji Terglav v Zgornjih Grušovljah (kategorija kmetije) in Sebi baru v Zgornjih Grušovljah (kategorija poslovni objekt). Priznanje za sakralni objekt je prejel Janez Sedminek v Zgornjih Rojah za urejenost kapele, vaščani Kal so prejeli priznanje za najlepšo vas. 

Obcni zbor%2C prejemniki priznanj TZS 

Prejemniki priznanj TZS (foto: D. Naraglav)

Občni zbor%2C priznanja najlepši 

 Prejemniki priznanj “Najlepša hiša, kmetija, poslovni objekt” (foto D. Naraglav)

Občni zbor%2C podelitev priznanj 

Podeljevanje priznanj TZS

Občni zbor 2014 

Udeleženci občnega zbora