Občni zbor društva uspel

Redni letni občni zbor društva, ki je bil v četrtek, 26. februarja 2009, v gostišču Rimljan v Šempetru, je zelo lepo uspel. Za delo društva so se zanimali mnogi gostje, ki so se povabilu z veseljem odzvali.

Gostje

Poročilo o delu

Predsednik Jožef Randl je ustno in slikovno predstavil opravljeno delo društva v preteklem letu.

Predsednik

Načrti za naprej

Ob zaključku so vsi prisotni prejeli še časopis Naš mozaik, katerega dobijo poleg članov tudi vsi krajani Šempetra. Lahko pa so si ogledali še idejne načrte za ureditev naravnih in kulturnih znamenitosti Šempetra v Savinjski dolini.

Jama Pekel

Idejni projekt ureditve prostora pred jamo Pekel

Rimska nekropola

Idejni projekt ureditve Rimske nekropole