Nove obvestilne table

V prvih spomladanskih mesecih so upravitelji jame Pekel in Rimske nerkopole pristopili k postavitvi novih obvestilnih tabel.

Da je oglaševanje pomembno se zavedajo tudi v Turističnem društvu Šempeter, ki skrbijo za promocijo, urejanje in vodenje obiskovalcev Šempeterske antične nekropole in jame Pekel. Močno dotrajane table, ki so bile do sedaj, niso bile več ustrezne.

Tako so že v prvih dneh meseca marca pristopili k oblikovanju nove table, ki stoji pred vhodom v Rimsko nekropolo. Tabla vsebuje tudi logotip društva, ki je sestavljen iz rožice, ki ponazarja marljivost članov društva in silhuete grobnice, kot edinstvene antične znamenitosti na slovenskem.

nova tabla

V mesecu maju pa so menjali še tablo, ki obvešča in usmerja obiskovalce jame Pekel. Na tabli se nahajajo še označbe, da lahko obskovalci pri jami koristijo piknik prostor, sanitarije in možnost toplih ali hladnih napitkov v brunarici pred vhodom v jamo.

nova tabla

Vljudno vabljeni!