Nova varovalna ograja pri slapu v jami Pekel

Jama Pekel je dobila novo varovalno ograjo, s tem je ogled najvišjega podzemnega slapu v turističnih jamah slovenije še lepši.

 

Turistično društvo Šempeter je že pred leti pristopilo k obnovi vseh varovalnih ograj ob pohodnih poteh v jami Pekel. Večina je že bila menjana, ostal je le še del ograje pri najvišjem podzemnem slapu v turističo urejenih jamah Slovenije, ki je obiskovalcem dostopen iz neposredne bližine. 

K delu je društvo pristopilo v sodelovanju z lokalnim mojstrom gospodom Silvom Črepinškom, ki je ograjo izdelal  in strokovno vgradil s pomočjo članov društva. 

Pogled na staro ograjo

Stara ograja pri slapu v jami Pekel

Takole pa poteka delo v podzemni kraški jami

Montaža nove ograje pri slapu v jami Pekel

delo ob montaži novih ograj pri slapu v jami Pekel

Nova ograja, ki zagotavlja ustrezno varnost obiskovalcev jame Pekel

Zadnji popravki ograje pri slapu v jami Pekel