Nova ograja

Pred vhodom v jamo Pekel smo v mesecu oktobru naredili novo ograjo in s tem zagotovili dodatno varnost obiskovalcev.

Že nekaj časa smo ugotavljali, da ob potoku Peklenščica, ki priteče iz jame Pekel pred samim vhodom ni ustrezne varovalne ograje. Člani društva so se odločili, da še pred našo največjo prireditvijo v mesecu decembru “Božična srkivnost v jami Pekel” to pomanjkljivost odpravimo. Dva pridna člana društva Marijan in Brane s pomočjo hišnika so skupaj pristopili k postavitvi nove, varne ograje in s tem  zagotovili ustrezno varnost naših obiskovalcev.

Ograja vhod v jamo