Neurje ne prizanaša

Prvi decemberski dnevi letošnjega leta so bili zares vetrovni, deževni, sneženi… in vse to je pustilo tudi posledice na naših objektih. Pri jami so drevesa poškodovala varovalne ograje, strgane so bile elektro napeljave… Na prodajem kiosku pred vhodom v Rimsko nekropolo je bilo poškodovanih več strešnikov, pa še spomenike je sleklo. Pridni člani TD Šempeter pa vse to pravočasno in strokovno uredijo – tudi v dežju.  Hvala vam!