Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov

Srečanje dobitnikov drugega razpisa Sklada za NVO

V petek, 6. februarja 2009, smo v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, kot dobitniki drugega razpisa Sklada za NVO javno predstavili projekt »Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov«.

Sklad deluje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, ki sta namenjena podpori socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. V Sloveniji bo v prihodnjih dveh letih sofinanciral projekte nevladnih organizacij v višini 1.715.353 milijona evrov. Na prvem razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 19 projektov v skupni višini 841.228 evrov, na tokratnem, drugem razpisu pa je izbranih 21 projektov v skupni višini 874 125 evrov.

Srečanje je bilo razdeljeno na dva dela: v prvem delu smo na kratko predstavili svoje projekte.

Drugi del pa je bil namenjen dobitnikom finančnih sredstev: predstavniki vmesnega organa REC so opozorili na pomembne vidike pri izvajanju odobrenih projektov ter podrobneje predstavili zahteve pri vsebinskem in finančnem poročanju.

Predstavitev projekta

Turistično društvo Šempeter vodi 13 mesecev trajajoč projekt »Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov«. Kot uspešno društvo, že desetletja skrbimo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine; upravljamo dva bisera, Rimsko nekropolo in jamo Pekel, ki sta državnega pomena, arheološki park pa sodi tudi med najlepše antične spomenike Evrope. Več o društvu lahko izveste iz promocijskega materiala v predverju.

Na osnovi večletnega uspešnega sodelovanja smo tudi za potrebe omenjenega projekta vključili številna domača prostovoljna društva, prav tako pa tudi društvo iz Norveške – države donatorice. V projektu vključujemo številne pridružene organizacije, kot npr. Ljubljansko univerzo Oddelek za etnologijo, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pokrajinski muzej Celje, ZVKDS, Zavod za šolstvo Celje, knjižnice, itd.

Celotna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša slabih 50.000 EUR.

Na območju Spodnje Savinjske doline in Obsotelja obstaja nekaj zbirk o nesnovni kulturni dediščini hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva, vendar so le-te neurejene

in niso na voljo širši javnosti. S projektom želimo doseči da bo nesnovna dediščina popisana, zbrana, urejena in na voljo širši javnosti.

Oblikovana baza o nesnovni kulturni dediščini, bo strokovna podlaga za vzpostavitev prvega in edinega »Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije«, s sedežem v Žalcu, nad katerim bodo bdele obstoječe najpomembnejše varstvene, kulturne in izobraževalne ustanove v državi in v regiji.

Celoten projekt pa bo temeljil na medgeneracijskem in mednacionalnem sodelovanju, saj bomo le na takšen način lahko prišli do želenih rezultatov.

Z izvedbo zastavljenega projekta bomo tako reševali trenutno zatečeno stanje. Končno imamo priložnost, da uredimo že zbrano gradivo, ki leži po različnih strokovnih in podpornih institucijah. Dobili smo priložnost, da ponovno in na inovativen način raziščemo in s strani animiranih ciljnih skupin pridobimo nove podatke o nesnovni kulturni dediščini na območjih, kot tudi priložnost, da usposobimo bodoče nosilce za delo v ekomuzeju.

Veselimo se že , da bomo z izvedbo zastavljenih nalog promovirali projekt in animirali dobršen del javnosti ter doprinesli k širšem znanju o nesnovni kulturni dediščini domačega okolja tako ciljnih skupin, zlasti predšolskih otrok in osnovnošolcev, kot tudi širše javnosti.

Predvsem pa se bomo trudili, da nas bo zapuščina nesnovne kulturne dediščine naših prednikov duhovno obogatila in medgeneracijsko ter mednacionalno še dolgotrajno povezovala.