Delovna akcija obnova mostov

Marljivi člani Turističnega društva Šempeter, aktivni prostovoljci, so pristopili k pomembni akciji.

Po avgustovskih poplavah so tudi mostovi na potoku Peklenščica, ki priteče iz Jame Pekel, utrpeli škodo. Ker pa je varnost obiskovalcev na prvem mestu, so se odločili, da pristopijo k obnovi dveh mostov.

Zavihali so rokave in delo je steklo. V začetku meseca septembra so se lotili obnove dveh mostov, ki sedaj še dodatno krasita, lep ambient pred vhodom v Jamo Pekel.

Iskrena hvala vam vsem!

Veselje in zadovoljstvo ob zares dobro opravljenem delu!