Ponikovski kras

Krajinski park Ponikvanski kras obsega širše zavarovano območje narave, ki pokriva okrog 40 km2 površine. Tu so se razvili kraški pojavi, ki so enaki pojavom na matičnem krasu.

Krajinski park Ponikovski kras obsega širše zavarovano območje narave, ki pokriva okrog 40 km2 površine. Tu so se razvili kraški pojavi, ki so enaki pojavom na matičnem krasu, le da so v manjšem obsegu in v manjših dimenzijah. Na območju se pojavljajo vrtače, ponikalnice (požiralniki) in kraške jame.

Planota je razrezana s tesnimi dolinami, po katerih tečejo potoki Ponikvica, Peklenščica in Kalski potok. Za njih je značilno, da izvirajo na severnem robu in tečejo proti jugu. Tako ozemlje kot tudi vsi kraški objekti imajo vse značilnosti plitvega in osamelega krasa. Od leta 1998 je ozemlje Ponikovskega krasa zavarovano kot krajinski park, znotraj katerega se nahajajo posamezni naravni spomeniki, kot so potok Ponikvica s kraško jamo Pekel, Bezgečeva jama ali Kamnita hiša ter Steska jama ali Tajna jama.

Izvir Ponikvice

Pod naseljem Srednja Ponikva izvira potok Ponikvica, ki teče po zakraselem svetu in zatem ponikne. Potok izvira v hribu, zraven pa je urejeno perišče, ki so ga domačinke uporabljale za pranje. Ponikvica je močan kraški izvir, ki po pripovedovanju domačinov nikoli ni presahnil. Od izvira teče Ponikvica vse do požiralnikov v Lokah, kjer ponikne v podzemlje jame Pekel.

Požiralniki v Lokah

Pod naseljem Loke so na desni strani ob cesti trije požiralniki potoka Ponikvice. Prvi požiralnik je največji in edini stalno aktiven. Drugi požiralnik, manjši in aktiven le ob visokih vodah ter močnem in dolgotrajnejšem deževju, je prelivni požiralnik. Tretji se nahaja na robu gozda pod smreko in je po pripovedovanju domačinov tisti »ta pravi«. Iz njega se ob vročih dneh močno kadi, kmetje pa so ga uporabljali za hlajenje pijač.

Bezgečeva jama ali Kamnita hiša

Ta jama je izvirna vodna jama , ki je nastala kot splet podzemeljskih rovov v več nadstropjih. Ima dva vhoda. Zgornji del jame se imenuje Kamnita hiša, v njej pa so našli kosti jamskega medveda in ostanke lončene posode z ornamentom. Skupna dolžina rovov je 800 m.

Tajna jama

To je najdaljša raziskana vodna jama v Sloveniji. Jama ima dva vhoda, dolga pa je okoli 1300 m. V jami so lepo oblikvani, gladki, zaviti in po dimenzijah skoraj enaki rovi, poleg tega pa so na nekaterih mestih vidne tudi zanimive kapniške tvorbe.