Naravni park Ložnica

Naravni park Ložnica obsega svet ob reki Ložnici, ki ponuja prijeten ambient za sprostitev in sprehod.

Naravni park Ložnica obsega svet ob reki Ložnici in je eno redkih ohranjenih območij v Spodnji Savinjski dolini, ki ni podvrženo intenzivnemu kmetijstvu. Ob številnih vijugah reke Ložnice se razprostirajo vlažni travniki, kjer so povodnji pogost naravni pojav. Naravni park ponuja prijeten ambient za sprostitev in sprehod, saj lahko v bujnem rastju na travnikih in ob reki opazite redke vrste žuželk in veliko število različnih vrst ptic.

Reka Ložnica

Reka Ložnica je dolga 26 km in se izteka v reko Savinjo. Med rekami, potoki in ostalimi vodotoki je ena redkih, ki še imajo ohranjen naravni tok. Reka mirno vijuga v senci jelš in vrb med visoko obrežno vegetacijo, ki ločuje kmetijski prostor od travnikov in je pomembno zatočišče za številne živali in rastline. Ta del naravnega parka je ekološko zelo bogat, saj je človek vanj zelo malo posegal. Na vlažnem površju so še danes vidni ostanki nižninskih gozdov z velikim deležem hrasta doba.