VT1-Kaj se kuha v gozdu? / What’s cooking in the forest? 

(Gozdovi so pljuča Pekla)

KAJ SE KUHA V GOZDU?

Les je v preteklosti predstavljal najpomembnejšo dobrino, ki jo je gozd nudil človeku.

Skozi tisočletja sobivanja z gozdom je človek začel izkoriščati dobrine, ki mu jih je nudil gozd. Najpomembnejšo mu je predstavljal les, ki ga je uporabljal v vsakdanjem življenju. Z uporabo lesa v različnih oblikah domačih obrti se je lahko tudi preživljal. Stari domači obrti, ki sta neposredno povezani z izkoriščanjem lesa, sta kuhanje oglja in apna.

Pred nami so ostanki apnenice, v katerih so nekoč kuhali oziroma žgali apno. Pridobivali so ga iz lomljenega apnenca, ki so ga zložili v apnenico in nato v njej s kurjenjem lesa vzdrževali visoko temperaturo. Pri tem se je iz apnenca sproščal ogljikov dioksid in nastalo je žgano apno. Ko je bilo to dovolj ohlajeno, so ga v apnicah dali v vodo, kjer je nastala gosta bela masa-gašeno apno, pripravljeno za uporabo.

Podobno je bilo pridobivanje oglja, ki so ga kuhali v oglarskih kopah. Glavni porabniki lesnega oglja so bile fužine in kovaštvo.

 

Za izdelavo ene tone gašenega apna sta bili potrebni dve toni lomljenega apnenca, eno tono oglja pa so skuhali iz približno desetih prostorninskih metrov bukovih drv. Zaradi velikih potreb po lesu so bili gozdovi okrog apnenic in oglarskih kop pogosto prekomerno posekani

 

 

WHAT’S COOKING IN THE FOREST?

In the past, wood was the most important commodity that people found in forests.

Exploitation of wood also involves the ancient trades of charcoal burning and lime slaking. In front of you are the remains of a lime kiln which was used to burn lime in. They got lime from crushed limestone, which they placed inside the lime kiln where high temperature was maintained by burning wood. The heat caused carbon dioxide to escape from the limestone, and quicklime was produced. When it cooled down enough they placed it in water, producing slaked lime, ready to use.

A similar process was used for the production of charcoal, which they burned in charcoal kilns. The main users of wood charcoal were ironworks and smithies.

 

 

To produce one tonne of slaked lime they needed two tonnes of crushed limestone, and one tonne of charcoal was burned from approximately ten cubic metres of beech logs.