Projekt tudi na božični prireditvi pred jamo Pekel

(Gozdovi so pljuča Pekla)