Likovni natečaj – SOVICA

(Gozdovi so pljuča Pekla)

Celjsko gozdarsko društvo objavlja skupaj s partnerji projekta LAS SSD »Gozdovi so pljuča Pekla – GOZD PEKLA«

LIKOVNI NATEČAJ SOVICA

Dragi osnovnošolci!

Likovni natečaj je namenjen vam – osnovnošolcem Spodnje Savinjske doline.  Namen natečaja je izbrati logotip projekta – SOVICO, ki bo uradni simbol projekta, s katerim želimo vzpostaviti prepoznavnost nove gozdne učne poti.

Izbrani logotip bomo uporabljali za različne promocijske materiale: table, letake, plakate, objave v medijih, na dopisnih listih, žigu, spletni strani, tisk na majice, kape …  Logotip naj izžareva veliko mero resnosti in igrivosti. Projekt je namenjen različnim ciljnim skupinam.

Likovna dela pošljite do 15. 12. 2018 na naslov:

Turistično društvo Šempeter

Ob rimski nekropoli 2

3311 Šempeter v Savinjski dolini

O izbiri boste avtorji obveščeni preko e-pošte, najkasneje do 10. 1. 2019.

Najboljši predlog, ki ga bo izbrala strokovna komisija, bo nagrajen, prav vsi sodelujoči pa prejmejo potrdila o sodelovanju. Likovna dela bodo tudi razstavljena, nagrada in priznanja pa bomo udeležencem podelili v sklopu dogodka spomladi 2019.

Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij.

Vsak poslan izdelek pa naj bo opremljen z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek avtorja, naziv OŠ, razred, starost
  • naslov likovnega dela, tehnika
  • ime in priimek mentorja/ starša in elektronski naslov.

Pogoji za prijavo:

na natečaj se lahko prijavijo učenci osnovnih šol iz območja Spodnje Savinjske doline.

Izbirni postopek in strokovna komisija:

O izbiri logotipa bo odločala strokovna komisija najkasneje do 10. 1. 2019.

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko e-pošte najkasneje do 10. 1. 2019. S sodelovanjem se prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah z avtorja na naročnika, za uporabo v Sloveniji in v tujini, za ves čas delovanja, za uporabo v tiskani in elektronski obliki.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobite preko e-pošte: info@ta-sempeter.si .

Kratek opis projekta:

Prijavitelj Celjsko gozdarsko društvo je bil skupaj s partnerji  uspešen na javnem razpisu LAS SSD. Uspelo jim je pridobiti nepovratna sredstva v višini 29.661,99  evrov. Projekt poteka v času od 15. 9. 2018 –30. 6. 2019.

Namen:

Tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras bomo povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Postala bo bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta bomo na poti namestili dvojezične informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki seznanili, kako se lahko prilagajajo na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.

Obnovljena pot bo dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim.

Verjamemo, da sta vaša izvirnost in kreativnost velika in se že veselimo vaših izdelkov!