Gozdovi so pljuča Pekla

GOZDOVI SO PLJUČA PEKLA

»GOZD PEKLA«

15.9.2018 – 30.6.2019

 

Tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras bomo povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Postala bo bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta bomo na poti namestili dvojezične informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki seznanili, kako se lahko prilagajajo na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.

Obnovljena pot bo dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim.

 

Aktivnosti:

A1 Projektno vodenje in koordinacija

A2 Promocija in obveščanje javnosti

A3 Obnova in nadgradnja učne poti

A4 Animacija lokalnega okolja in javni natečaj

A5 Strokovna vodenja, delavnice in dogodki.

 

Prijavitelj Celjsko gozdarsko društvo in partnerji:

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini

Občina Žalec – http://www.zalec.si

Razvojna agencija Savinja – http://www.ra-savinja.si/

Virant.si, trgovina in svetovanje, d.o.o. https://virant.si/

 

Skupna vrednost operacije 36.616,01 EUR, odobrena sredstva sofinanciranja EKSRP 29.661,99 EUR (85%).

 

Preverite tudi na spletno stran evropske komisije:  Evropska komisija EKSRP  in  PRP