Srečanje dobitnikov drugega razpisa Sklada za NVO

V petek, 6. februarja 2009, smo v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, kot dobitniki drugega razpisa Sklada za NVO javno predstavili projekt »Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov«.

Sklad deluje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, ki sta namenjena podpori socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. V Sloveniji bo v prihodnjih dveh letih sofinanciral projekte nevladnih organizacij v višini 1.715.353 milijona evrov. Na prvem razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 19 projektov v skupni višini 841.228 evrov, na tokratnem, drugem razpisu pa je izbranih 21 projektov v skupni višini 874 125 evrov.

Srečanje je bilo razdeljeno na dva dela. V prvem delu smo na kratko predstavili svoje projekte.Drugi del pa je bil namenjen dobitnikom finančnih sredstev: predstavniki vmesnega organa REC so opozorili na pomembne vidike pri izvajanju odobrenih projektov ter podrobneje predstavili zahteve pri vsebinskem in finančnem poročanju.