Obiralka hmelja in Daniel Artiček tudi v Šmarjah pri Jelšah

V petek, 23. oktobra 2009, smo lahko  v Spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah prisluhnili hmeljarskim zgodbam.

Daniel Artiček, rojen leta 1933 v Grobelcah, je zanimiv človek. Osnovno šolo je obiskoval pri Svetem Štefanu, nižjo gimnazijo v Šmarju pri Jelšah, maturiral je v Celju, diplomiral v Ljubljani in se, kot ekonomist, ukvarjal z gospodarstvom in financami. Predvsem pa rad piše in uživa, ko zbira podatke, na podlagi katerih oživi zgodbo in z njo živi. V svojih knjigah zapisuje tudi zgodbe domačega kraja in razkriva svoja življenjska spoznanja. Obiralka hmelja je zgodba iz časov ročnega obiranja hmelja in se odvija od Podčetrtka do Braslovč. V njej so oživeli spomini na obiralke, ki so kljub težkemu delu pele slavo Savinjski dolini, saj so se vsako leto od nje poslovile z dragocenim zaslužkom. Besede štanga, škaf, maček, baleta in podobne, so skoraj izginile iz našega besedišča, vsi prisotni pa so se jih še zelo dobro spomnili. Prav tako toplih kumar in črnega kruha, pa jabolčnika. Nasmihali in muzali so se ob obujanju ljubezenskih zgodb.  

zahvala gospodu Artičku 

 obiskovalci pedstavitve

Ra Sotla je poskrbela, da so v goste prišli  učenci POŠ Sveti Štefan in Vesele čričke, ki so popestrili program s pesmijo in igro. Prav tako smo poskrbeli, da smo obiskovalcem predstavili projekt »Iz skrinje dedkov in babic za bogastvo vnukov«, ki je na ta dogodek nadvse dobro sovpadal.  

otroci nastopajoči

nastopajoče domače društvo