K sodelovanju pri projektu smo povabili tudi vrtce in šolePovabilo vrtcem in šolam k brezplačnemu sodelovanju v mednarodnem projektu za nabor tem javnih natečajev

 

Spoštovana/i
ravnatelj/ica, vzgojitelj/ica, mentor/ica

Spodnje Savinjske
doline, Obsotelja in Kozjanskega!

 

Šolsko leto se vztrajno bliža h koncu in skupaj z
otroci se zagotovo že veselite poletnih počitnic. Prav tako pa je to tudi čas,
ko že razmišljate o bodočem šolskem letu in snujete nove projektne izzive.
Dovolite, da izkoristimo priložnost vašega obiska na naši spletni strani in se
vam na kratko predstavimo ter vas povabimo k sodelovanju.

S projektom želimo doseči, da bo nesnovna
dediščina hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva popisana, zbrana, urejena
in na voljo obiskovalcem v novoustanovljenem »Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije«
, s sedežem v Žalcu. Ta bo svoja vrata prvim obiskovalcem odprl v
jesenskih mesecih. 

V mesecu septembru želimo v javnih medijih objaviti
tudi tri javne natečaje
, ki bodo namenjeni trem ciljnim skupinam: 

1. predšolskim otrokom (ustvarjali bodo različne
likovne izdelke, deležni pa bodo tudi praktičnih prikazov ročnih spretnosti in
veščin s strani dedkov in babic);

2. osnovnošolskim otrokom (pripravili bodo
raziskovalne naloge o lokalnih šegah in navadah, s temami povezanimi obrtmi,
prehrani, glasbi in plesih lokalnega okolja, zbirali bodo spomine in prigode
staršev in starih staršev, kot obiralcev hmelja ter oblikovali različne izdelke
(maskota – simbol ekomuzeja);

3. lokalnim prebivalcem – predvsem društvom
kmečkih žena ter podeželske mladine
(lokalna tradicionalna kulinarika – izbor
receptov, znanj in veščin, tradicionalne navade ob obiranju hmelja in grozdja,
likofu ter ljudsko petje in ples).

S pomočjo natečajev bi želeli pridobiti čim več informacij o nesnovni
kulturni dediščini hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva. Natečaji bodo
potekali od jeseni pa vse do meseca februarja 2010. Končni rezultati bodo
objavljeni na spletni strani društva in ekomuzeja, medtem ko je javna objava
sodelujočih, svečana podelitev priznanj in razglasitev nagrajencev predvidena
na sklepni prireditvi 22. Jožefovega sejma v Petrovčah.

Vabimo vas, da se natečajev udeležite, hkrati pa vas prosimo, da podate
svoje predloge, kako natečaje oblikovati čim bolj zanimivo in ustvarjalno.

Prepričani smo, da se tudi vi med šolskim letom
srečujete s tematiko hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva in izvajate
številne dejavnosti, katerih rezultati so likovni izdelki, plesni, igrali ali
pevski nastopi. Če imate o omenjenih temah že zbranega kaj gradiva, vas prosimo
za informacije in morebitne izdelke, pa naj bodo to likovni ali literarni
izdelki, plesi in pesmi lokalnega okolja in podobno.

Končno imamo priložnost, da uredimo že zbrano gradivo, ki leži po različnih
strokovnih in podpornih institucijah, zato je prav, da jo skupaj čim bolje
izkoristimo. Veselimo se, da bomo z izvedbo zastavljenih nalog promovirali
projekt in animirali dobršen del javnosti ter doprinesli k širšem znanju o
nesnovni kulturni dediščini domačega okolja. Predvsem pa se bomo trudili, da
nas bo zapuščina nesnovne kulturne dediščine naših prednikov duhovno bogatila
in medgeneracijsko ter mednacionalno še dolgotrajno povezovala.

Že vnaprej se veselimo sodelovanja z vami ter vseh vaših predlogov.

Kontaktni naslovi so:

 • Turistično Društvo
  Šempeter, Ob rimski nekropoli 2, 3311 Šempeter, tel.: 03 700
  20 56, e-mail: info@td-sempeter.si,
  kontaktna oseba: Martina Terglav;
 • Razvojna agencija Savinja, Ulica
  Heroja Staneta 3, 3310 Žalec, 03 713 68 67, e-mail: ra.savinja@ra-savinja.si,
  kontaktna oseba: Alenka
  Doler;
 • RA Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.: 03 81 71 860,
  e-mail: rasotla@siol.net,
  kontaktna oseba: Metka Kovačič.

 

Z lepimi pozdravi

Predsednik TD Šempeter
in vodja projekta

Jože Randl, univ. dipl. ekon.