Ekomuzej in mladi

V učilnici štirih letnih časov ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva smo za najmlajše pripravili pravljično urico.

Prvi in edini Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je prvim obiskovalcem odprl svoja vrata konec preteklega leta. Predstavlja osrednjo točko, ki v celostno ponudbo hmeljarstva in pivovarstva, povezuje vseh šest občin SSD (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Gre za dolino hmelja, ki je in ostaja tradicija in ponos Spodnjesavinjčanov.

ekomzej otroci na obisku

Ekomuzej pa je tisti muzej, ki povezuje občine, hmeljarsko dejavnost in ljudi. Dejstvo je, da naš namen ni bil znositi vseh stvari povezanih s hmeljarstvom v muzej, ampak obiskovalcem ponuditi spoznavanje hmeljarskih kmetij v naravnem okolju, saj so tudi te del ekomuzeja. Ustanovljen je bil s pomočjo sredstev EU. Trenutno se zaključuje tudi projekt,«Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov«, ki je v 90% podprt s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Vodi ga TD Šempeter in je namenjen zbiranju lokalne nesnovne kulturne dediščine (torej spominov, fotografij, navad, pesmi, plesov, značilnih jedi) hmeljarstva, pivovarstva in vinogradništva na območju Spodnje Savinjske doline, Obstotelja in Kozjanskega. Ker želimo s projektom popestriti doživetja ob spoznavanju lokalnega okolja, smo v okviru »Ekomuzejevega ustvarjalnega natečaja« povabili na pot odkrivanja bogate dediščine, tudi otroke vrtcev in osnovnih šol obravnavanega območja.  Tako smo, 2.2.10 v prostorih ekomuzeja, v učilnici štirih letnih časov, otrokom vrtca Žalec ter številnim babicam in dedkom pripravili pravljično urico s škratom Kmetovalcem, ki jo izvedla dr. Barbara Čeh, IHPS in ustvarjalno delavnico, ki jo je vodila Irena Verbič,

fotografiranje s hmeljčkom

Splošna medobčinska knjižnica Žalec in v kateri so izdelovali maskoto Hmeljka iz suhih hmeljevih vršičkov.

otroci delajo hemljcka

Prav tako so 3.2.10 ekomuzej obiskali otroci OŠ Griže in izvedeli veliko novega in poučnega o hmeljarstvu in pivovarstvu.

otroci OŠ Griže na ogledu muzeja