Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva že deluje

Bogata dediščina pivovarstva v naši deželi je navrgla še eno izjemno pridobitev, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki je svoja vrata odprl 25. novembra v Žalcu. Muzej ponuja sprehod skozi zgodbo hmelja v Spodnji Savinjski dolini, ki jo poznamo tudi kot Dolino zelenega zlata in na svojevrsten način prikazuje vpetost hmelja v življenje tukajšnjih ljudi, običaje in okolje.

Gradivo v muzeju je zbrano s pomočjo krajanov okoliških občin, njihovih lastnih zbirk orodij, spominov. Tako aktivno povezuje v muzejsko družino vsakogar, ki je bodisi prispeval del svojih spominov ali pa je del zgodbe o hmelju.
muzej hmeljarstva
Najnovejši ekomuzej, ki ga najdete prostorih bivše sušilnice hmelja, v stavbi poleg Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, odseva željo lokalnega prebivalstva po raziskovanju lastnega izvora in zgodovine ter prispeva k lokalnem razvoju. Žalska občina namreč pri tem projektu sodeluje tudi s sosednjimi (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko), tako da lahko do potankosti spoznate pristno hmeljarsko identiteto Spodnje Savinjske doline, hmeljarske šege, položaj hmeljarjev skozi zgodovino in njihovo življenje.

eko muzej hmeljarstva

Eko muzej je odprt ob petkih med 16. in 18. uro, ob sobotah med 10. in 12. uro. ter za skupine po dogovoru. Informacije: TIC Žalec, 03 710 04 34

eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

eko muzej