HIP zgodba

HMELJKO PRIPOVEDUJE ZGODBO O HMELJU IN PIVU

»HiP zgodba«, projekt LAS SSD

avgust 2023 – maj 2024

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja.

“HiP zgodba« v veliki meri ciljno doprinaša k razvoju in nadgradnji interaktivno podprte zgodbe ekomuzeja in okoljske trajnosti. Vzpodbuja aktivno raziskovanje, šport in rekreacijo. Ključno prispeva k ohranjanju in predstavnosti naravne in kulturne dediščine ter nesnovne kulturne dediščine. Namenjena je lokalnemu prebivalstvu, mladim tudi digitalno usmerjenim generacijam, obiskovalcem in turistom. Predstavlja nadgradnjo projektov LAS SSD PTP SSD, Norveškega finančnega mehanizma – Iz skrinje babic in dedkov ter ESRR Vzpostavitev Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ter 5 vstopno informacijskimi točkami (VIT točkami). Skozi maskoto Hmeljko na sproščen način osvešča o skupni identiteti zelene turistične destinacije SSD, v kateri sta ključna elementa hmeljarstvo in pivovarstvo.

Projekt bo dvignil kakovost življenja na območju LAS Spodnje Savinjske doline z izboljšano inovativno kakovostno ponudbo. Dvignil bo zaposlitvene kompetence lokalnega prebivalstva, predvsem ranljivih skupin, v okviru usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov (LTV). Prav tako bo odlična priložnost implementacije Strategije razvoja turizma SSD 2022-2028, kot tudi nadaljnjega aktivnega razvoja destinacijskega turizma.

Aktivnosti projekta

 • Organizacija in izvedba usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika SSD
 • Vsebinsko inovativna obogatitev kulturne dediščine hmeljarstva in pivovarstva SSD (Hmeljkov popotni list, 5 VIT točk, foto natečaj »Naj fotka SSD«, poudarek na trajnostnem razvoju in zero waste dogodki)
 • Promocija in zabavno poučno obveščanje javnosti o identiteti SSD
 • Projektno vodenje in koordinacija

Kazalniki operacije

 • vključenih 40.000 prebivalcev SSD
 • QR koda operacije
 • vsaj 16 usposobljenih LTV
 • spletne strani/ podstrani projekta
 • razvita interaktivna digitalizirana zgodba o hmelju in pivu
 • interaktivna spletna učna aplikacija
 • zloženka – popotni list Hmeljsko pripoveduje zgodbo o hmelju in pivu
 • promocijski trajnostni izdelki projekta
 • 6 delavnic, dogodkov po SSD
 • foto natečaj SSD
 • zaključni dogodek projekta
 • vsaj 6 objav, oddaj ali člankov

Skupna vrednost operacije je 32.534,95 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 24.246,87 EUR.

Partnerji pri izvedbi operacije so ZKŠT Žalec, Razvojna agencija Savinja, Turistično društvo Šempeter, Turistično društvo Žalec in Olivera Melanšek, s.p.