Spomini Helene Čufer – Društvo Zimzelen

Tudi gospa Helena Čufer ima nekaj spominov in en foto utrinek:

 

Spomini

(spomine nam je poslala Helena Čufer, članica društva ZIMZELEN iz Žalca)

 

V letih 1950-1952 so se ustanovile kmetijsko obdelovalne zadruge z združevanjem zemljišč. To so bile v glavnem hmeljske površine. Za obdelovanje te zemlje so zaposlili sezonske delavce, ki so prišli iz raznih krajev: od Haloz, Ptujskega polja in tudi iz Hrvaškega Zagorja. Bilo je največ tudi do 70 delavcev.

V nekdanji »Janičevi« hiši, kjer je bila pekarna je bila organizirana prehrana zanje in tudi zasilna prenočišča.

Za čas obiranja hmelja je prišlo tudi so 700 obiralcev z vseh krajev. Takrat so po celem »Janičevem« dvorišču postavili mize in klopi, da so ljudje lahko kosili. Kuhinja se je nahajala kar na dvorišču ob stavbi. Kurili in kuhali so v dveh »alfah«, kar je razvidno na manjši sliki. V stavbi je bil prostor, kjer se je kuhalo v še enem kotlu, tam notri je bil tudi vodovod in prostor za pripravo živil.

V stavbi je bila tudi pekarna. Pek Razboršek Anton, ki je prihajal iz Polzele z vlakom zgodaj zjutraj, da je spekel kruh, ki so ga potem, ko ga je gospa Čufer razrezala v koše, odpeljali in razdelili kar po hmeljiščih za malico.

V naslednjih letih se je to potem preselilo v Zadrugo Vrbje!

 

 

Na fotografiji so od leve proti desni ga. Šalej, Zmrzlak, Čufer in Brglez: 

spomini Čufer