Izdelki učencev Osnovne šole Šempeter v Sav. dol.

Marljivi učenci našega Šempetra, so se izredno potrudili, kakor tudi njihove mentorice. Sestavii so daleč največ raziskovalnih nalog, ki pa se nahajajo pod drugimi naslovi (oglejte si izdelke eko natečajev).

Pod pazljivim očesom likovnih mentoric Tine Lesjak in Angele Pinter pa so izdelali še sledeče izdelke na temo hmeljarstva in vinogradništva

1.razred na temo hmeljska princesa in starešina: 1 razred

1. razred magnetki iz hmeljskih kobulic (stožkov):kobulice-magnetki

4. rezred Eva, Sara, Iris- hmeljeve kobule v košari, tiskanje s pečatniki iz krompirja:Eva%2C Sara%2C Iris

4. razred Janez Cokan, Oskar Kandare, slikanje z mešanimi in nemešanimi barvami: Janez Cokan%2C Oskar Kandare

4. razred  Klara in Lea, s pečatniki iz kromp.:Klara Iršič%2C..

 4. razred Laura Robek in Miha Jambrovič:Laura%2C Miha

4 razred Oskar in Noah:Oskar%2C Noah

4. razred Patricia Verbovšek, Laura Robek in Tamara Henčič:Patricia%2C Laura%2C Tamara

 4. razred Žan P. in Žan V.:Žan%2C Žan 

učenci 4.b (vsi ali skoraj vsi):4 b

 4. razred Janin Udovič, kolažni tisk:Janin

4. razred Janin Udovič, matrica za kolažni tisk:Janin U.

4 razred Maša Rajh:Maša R.

4. razred Nina Petrič:Nina p.

5. razred Jure Jordan Kozjak:Jure Jordan 

5. razred: Melanie Delakorda:Melanie Delakorda 5.r.

6. razred Aljaž Žohar:Aljaž Žohar 6b.

6. razred Blaž Cokan:Blaž Cokan 6b

6. razred Domen Kandare:Domen Kandare 6b

6. razred: Žiga Pušelc, tehnika kolaž graf:Nuša Ožir 6b

6. razred Tilen Bukšek:Tilen Bukšek 6.r.

6. razred Blaž Cokan (zlaganje kopic):Blaž Cokan 6b

učenci 7. razred (kiparstvo relief hmelj):7. r.

8. razred Jerneja Jelen:Jerneja Jelen 8.b.

8.razred Neli Stojnič (vinogradništvo):Neli Stojnič 8. b

8. razred Urška Škrabar:Urška Škrabar 8b.

8. razred Vesna Kamenšek (hmeljska princesa in starešina)Vesna Kamenšek 8b