Dediščina, ki izginja

Članice zgodovinskega krožka OŠ Šempeter Lara Jelen, Nuša Ožir in Eugenia Samosrainii so pod mentorstvom Marjete Mikola predstavile zanimivo nalogo: Dediščina, ki izginja